1680

1680
  • Château de Volognat - Photos - Hubert Vaffier - Lisbonne - Basílica da Estrela vue du jardin - 03/05/1889 - 1680
  • 38.7139018, -9.1603842
    Lieu de prise
  • Portugal / Lisbonne
  • Basílica da Estrela vue du jardin
  • 1889-05-03
  • Eglise
  • 28/11/2021