Région :

Leiria

11 juillet 1884

Localisation

Leiria (7)